Hướng dẫn đăng ký nhà bán sỉ

Hướng dẫn đăng ký nhà bán sỉ

Bước 1: Ở trang chủ, chọn "Đăng ký mua bán sỉ"

Bước 2: Ở trang chủ, chọn "Đăng ký mua bán sỉ" sau đó nhập đầy đủ thông tin ở các mục

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin ở các ô, sau đó chọn nút "Đồng ý các điều khoản từ Webgiasi", bấm chọn nút "Đăng ký" bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký thành nhà bán sỉ