chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 200.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đã tạo ra nhiều chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực giáo

dục. Từ những quan điểm về chất lượng giáo dục, nhân cách người học đến cách thức tổ chức thực hiện

quá trình giáo dục. Mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội đều được tham gia học tập và đến lúc các nhà giáo

thay vì chỉ truyền đạt tri thức cho người học một cách thụ động chuyển sang cung cấp cho người học cách

thu nhận thông tin chủ động và tự giác, nắm bắt kiến thức một cách cơ bản và khoa học.

Đảng và Nhà nước ta nhận định đúng vai trò hàng đầu của công tác giáo dục - đào tạo nên đã và

đang tiến hành đổi mới giáo dục một cách toàn diện và mạnh mẽ, mà trọng tâm trước tiên là đổi mới về

công tác quản lý giáo dục tại các Nhà trường - Các cơ sở giáo dục - đào tạo trong toàn bộ hệ thống giáo

dục quốc dân. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã bổ sung, điều chỉnh hệ thống pháp luật

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đây chính là hành lang pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho hệ thống

giáo dục quốc dân nói chung và các nhà trường nói riêng để tổ chức hoạt động giáo dục, theo đúng quy

định của pháp luật, đem lại hiệu quả ngày một cao. Những văn bản đó cụ thể như sau: TT số 22/2016/TT-

BGDĐT ngày 22-9- 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học; TT số

16/2016/TT-BGDĐT ngày 18-5- 2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định việc dạy và học

bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác; CT số 1572/CT-BGDĐT ngày 12-05-

2016 Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh,

sinh viên; QĐ số 1076/QĐ-TTg ngày 17-06- 2016 Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và

thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; TTLT số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12-5- 2016 Quy định về công tác y tế trường học; QĐ số 732/QĐ-TTg ngày 29-04- 2016

Phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới

căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”...

Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất đến với Hiệu trưởng trường học và lãnh

đạo các cơ sở quản lý giáo dục, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách: "CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI

VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ VẬN DỤNG HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG HỌC".

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

PHẦN I. CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHẦN II. BÍ QUYẾT QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỌC

PHẦN III. ĐẮC NHÂN TÂM – CÁCH THỨC CƯ XỬ, ỨNG XỬ VÀ GIAO TIẾP VỚI

MỌI NGƯỜI

PHẦN IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO

DỤC

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng

trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2016.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả