chính sách khen thưởng và công tác công đoàn ngành giáo dục

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 200.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị

được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ

động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn,

hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên.

Bên cạnh đó, công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và

cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với

cán bộ - công nhân viên chức và người lao động. Để thực hiện tốt các chức năng trên đòi hỏi tổ chức công

đoàn cơ sở ở đơn vị phải mạnh về số lượng và vững về chất lượng cũng như kịp thời nắm bắt những quy

định mới nhất của pháp luật, cụ thể như sau: HD số 1217/HD-TLĐ ngày 11-08- 2016 Thực hiện Quy chế

khen thưởng của tổ chức Công đoàn; HD số 995/HD-TLĐ ngày 30-6- 2016 Công đoàn khởi kiện, tham

gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể; TT số

08/2016/TT-BGDĐT ngày 28-03- 2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên

làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục

quốc dân; QĐ số 821/QĐ-TLĐ ngày 16-06- 2015 Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,

viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn...

Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thưởng và công đoàn

đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học; Nhà xuất bản Thế

Giới xuất bản cuốn sách: “CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NGÀNH GIÁO DỤC”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH

GIÁO DỤC

PHẦN II. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

TRONG TRƯỜNG HỌC

PHẦN III. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ NGÀNH GIÁO

DỤC THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

PHẦN IV. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

PHẦN V. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHỤ NỮ

PHẦN VI. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ

THẬP ĐỎ

Cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường

học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 412 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2016

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả