chủ tịch hồ chí minh với quân đội nhân dân việt nam anh hùng

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 210.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Người

luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo Đảng và Bác, sự nuôi dưỡng

của nhân dân, lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng

chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó

khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" đã trở thành lời thề danh dự đối với quân đội trong

đấu tranh cách mạng, cũng như trong xây dựng hòa bình hiện nay.

Điều đó được thể hiện trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn luôn

một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn giương cao ngọn cờ bách chiến,

bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Và cũng vinh dự

và tự hào thay, lực lượng chính quy, tinh nhuệ này đã được gọi với cái tên hết sức thân mật - Bộ đội Cụ

Hồ.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2016, Nhà xuất bản

Hồng Đức giới thiệu và phát hành cuốn sách. “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN

DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG”.

Sách gồm 3 phần chính: Phần I: Tình cảm của vị cha già dân tộc đối với Quân đội nhân dân Việt

Nam: Khắc họa sâu sắc tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam từ lúc mới

thành lập, trải qua bao gian khổ trong rèn luyện và chiến đấu, lần lượt đánh thắng những kẻ thù lớn của

dân tộc. Cũng như tình yêu bao la dành cho nhân dân Việt Nam, tình yêu của Hồ Chủ tịch dành cho anh

Bộ đội Cụ Hồ là một thứ tình cảm đặc biệt. Sự quan tâm của Bác đối với lực lượng vũ trang nhân dân thể

hiện bằng những việc làm cụ thể, bình dị nhưng chứa chan tình cảm của Bác kính yêu; Phần II: Quân

đội nhân dân Việt Nam xứng danh Bộ đội Cụ Hồ: Nêu bật phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống

chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt

quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân

nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa

anh hùng cách mạng; Phần III: Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quân sự: Tư tưởng quân sự Hồ Chí

Minh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng cách mạng của Người, là kết quả hoạt động tư

duy và thực tiễn trong những điều kiện lịch sử nhất định của đất nước và thế giới của Chủ tịch Hồ Chí

Minh. Người đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo di sản tư tưởng quân sự dân tộc, tinh hoa quân sự của nhân

loại trong đó đặc biệt là lý luận quân sự Mác - Lênin. Nhờ áp dụng sáng suốt tư tưởng của Người về quân

sự mà Quân đội ta đã lần lượt chiến thắng những kẻ thù lớn của dân tộc, mang lại nền độc lập, tự do và

mở ra thời đại độc lập, tự chủ của dân tộc ta.

Cuốn sách là một nguồn tư liệu quý cho những độc giả muốn tìm hiểu về mối quan hệ gắn bó, tình

cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sách được in đẹp, bìa cöùng, khổ 19x27 cm, dày 400 trang. Giaù: 365.000ñoàng/ cuoán.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả