luật môi trường , xử lý vi phạm , bồi thường song ngữ

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 210.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những quy định mới về Môi trường vừa được Quốc hội,

Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành. Nhà Xuất bản Thế Giới cho biên soạn

tập sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ

MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI

MÔI TRƯỜNG, QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

(SONG NGỮ)

Cuốn sách với một số phần chính sau:

PHẦN I: Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành -

Environmental protection laws and enforcement guidelines

PHẦN II: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường

chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường - Planning

environmental protection

PHẦN III: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối

với môi trường - Responsibility claim for damages and determination of damage to

the environment

PHẦN IV : Cảnh sát Môi trường và quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn

chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường -

Environmental Police and regulations to prevent, detect, prevent and combat crimes

and administrative violations of environmental

PHẦN V: Quy định về bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại, chất

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng,

nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường

trong nhập khẩu phế liệu - Regulations on environmental protection for waste

 PHẦN VI: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - National technical

regulations on environment

Chúng tôi tin rằng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết,

giúp ích cho cán bộ quản lý, những người làm công tác bảo vệ môi trường và đông đảo

bạn đọc gần xa có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm tránh sai sót đáng tiếc trong

việc thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Sách được in trên giấy ngoại nhập trình bày trang nhã - Tiện tra cứu

Giá bìa: 365.000 đồng

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả