luật người cao tuổi, những chế độ, chính sách bảo trợ

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 200.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Người cao tuổi Việt Nam là những người có công lớn với đất nước, từng trải qua hai cuộc kháng

chiến gian khổ và giai đoạn xây dựng lại đất nước để làm nên lịch sử vẻ vang của thế hệ Hồ Chí Minh.

Trong sự nghiệp phát triển đất nước, vai trò của người cao tuổi lại càng thể hiện rõ nét, là một trong

những lực lượng nòng cốt ở cơ sở và trụ cột về đời sống tinh thần trong mỗi gia đình, nêu gương, kiên trì

hướng dẫn, động viên con cháu chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của

Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ môi trường

sống, đóng góp để kinh tế phát triển, xã hội văn minh.

Thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam, Nhà nước cũng như làng xã

và gia đình đều rất quan tâm đến người cao tuổi. Nhà nước đã tạo khung pháp lý riêng để bảo vệ quyền

lợi hợp pháp của người cao tuổi và phát huy tiềm năng to lớn của họ đồng thời xây dựng và bảo đảm thực

hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi từ công tác chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội, trách nhiệm

và quyền lợi của cán bộ làm công tác Hội Người cao tuổi… Cụ thể như sau: TTLT số 06/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BTC sửa đổi chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; TT số 01/2015/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật, TT số 06/2012/TT-BVHTTDL hỗ

trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi...

Nhằm giúp cho lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi kịp thời nắm bắt các văn

bản pháp luật về những vấn đề nói trên. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “CẨM NANG

PHÁP LUẬT - LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI VÀ NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ

DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ

NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Phần II. ĐIỀU LỆ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM VÀ ĐIỀU LỆ QUỸ NHÂN ÁI NGƯỜI

CAO TUỔI

Phần III. CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CAO TUỔI VÀ CÁC CHÍNH

SÁCH HỖ TRỢ KHÁC

Phần IV. LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Phần V. CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Phần VI. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ

THIỆN

Phần VII. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN

LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, kham khảo thật sự cần

thiết cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2017.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả