luật phòng cháy và chữa cháy, quy định chi tiết

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 200.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 4 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc

và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả

tích cực. Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã phối hợp với các

lực lượng và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp

thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp

phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng chiến

lược phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc

gia, khu đô thị, các khu công nghiệp, thương mại… có nguy cơ cháy, nổ cao. Chính phủ và các Bộ ngành

liên quan cũng ban hành nhiều quy định mới như: TT số 42/2016/TT-BTC ngày 03-03- 2016 Hướng dẫn

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; CT số

47-CT/TW ngày 25-6- 2015 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;

QĐ số 2727/QĐ-BTC ngày 22-12- 2015 Quy chế giám sát, quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật: điện, lưu

điện UPS, điều hòa, phát hiện chất lỏng, giám sát môi trường, phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát an ninh;

TT số 48/2015/TT-BCA ngày 06-10- 2015 Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng,

lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; TTLT số

52/2015/TTLT-BLĐTBXH- BCA-BTC ngày 10-12- 2015 Hướng dẫn chế độ đối với người được điều

động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng

cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC...

Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,

cứu hộ; Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: "LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY -

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN

VỊ".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA

CHÁY VÀ CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY;

Phần II. CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY;

Phần III. HƯỚNG DẪN PHÍ, LỆ PHÍ TRONG THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VÀ KIỂM ĐỊNH

PHƯƠNG TIỆN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; Phần IV. QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ BẢO ĐẢM

AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; Phần V. CÔNG TÁC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VÀ

TRANG PHỤC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÁC LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGÀNH; Phần

VI. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA

CHÁY; Phần VII. CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC THAM GIA

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; Phần VIII. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ PHÒNG TRÁNH CHÁY

NỔ (PCCC).

Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của tất cả các lực

lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và tất cả các bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả