luật tín ngưỡng, tôn giáo - tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 200.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có truyền thống sinh

hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những

tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi dân

tộc có hình thái tín ngưỡng riêng của mình. Để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đầy đủ cơ sở

pháp lý, ngày 18-11- 2016 Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 (có hiệu lực

thi hành từ ngày 01-01- 2018) nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi

người. 

Bên cạnh đó, một phong tục, tập quán lâu đời phổ biến nhất của người Việt và một số dân tộc

thiểu số khác là việc thờ cúng tổ tiên và cúng giỗ những người đã mất. Ở các gia đình người Việt, nhà nào

cũng có bàn thờ tổ tiên và việc cúng giỗ, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân rất được xem trọng.

Nhằm giúp cho các tổ chức tôn giáo và các bạn đọc kịp thời nắm bắt được những thông tin mới

nhất trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng như tìm hiểu về lễ hội tín ngưỡng, phong tục, tập quán,

bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "LUẬT TÍN

NGƯỠNG, TÔN GIÁO - TÌM HIỂU VỀ LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG, HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO,

TRUYỀN THỐNG THỜ CÚNG VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ

HỌP THỨ 2 KHÓA XIV

PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TẠI CÁC CƠ SỞ TÍN

NGƯỠNG, CƠ SỞ TÔN GIÁO TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

PHẦN III. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TÂM

LINH, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

PHẦN IV. TÌM HIỂU SỰ TÍN NGƯỠNG CỦA PHẬT GIÁO, CÔNG GIÁO, TIN LÀNH,

HỒI GIÁO, CAO ĐÀI, HÒA HẢO Ở VIỆT NAM

PHẦN V. BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ SỰ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN

PHẦN VI. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG ĐẶC TRƯNG

PHẦN VII. PHONG TỤC, TẬP QUÁN VÀ NGHI THỨC ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT SỬ DỤNG

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các tổ chức

tôn giáo, các cơ quan quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và tất cả các bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 19*2 cm, bìa bồi, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2017.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả