năng lực quản lý, điều hành, giám sát dành cho giám đốc

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 210.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, hạn chế những khó khăn, phát triển những thuận lợi để tạo ra môi trường hoạt động có lợi cho mình. Với bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, công tác quản lý, điều hành của người lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời điểm này các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải kịp thời nắm bắt những quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm hạn chế những rủi ro và thiệt hại không đáng có.

Pháp luật giúp các doanh nghiệp đảm bảo quyền và lợi ích trong kinh doanh. Việc hiểu biết các quy định luật pháp liên quan đến doanh nghiệp sẽ làm gia tăng những cơ hội thành công mới. Nắm vững và thích ứng với thay đổi của pháp luật giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược đầu tư đúng đắn, phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp, tối ưu hóa các nguồn lực, tận dụng các cơ hội kinh doanh và quản lý hiệu quả những rủi ro. Môi trường pháp lý tốt là nhân tố tác động đến sự thành công của các lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Những quy định mới cụ thể như sau: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (áp dụng ngày 01-7-2015); Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (áp dụng ngày 01-7-2015); TT số 09/2015/TT-BTC ngày 29-01-2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp; TT 02/2015/TT-BTC ngày 05-01-2015 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27-02-2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế; NĐ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; NĐ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...

Để giúp các nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, chính sách đầu tư, chính sách đối với người lao động... Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Tăng Cường Năng Lực Quản Lý, Điều Hành, Giám Sát Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Khung pháp lý hiện hành để tăng cường năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp;

Phần II. Quy chế giao dịch tài chính và công tác giám sát, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp;

Phần III. Chính sách thuế mới và các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển doanh nghiệp;

Phần IV. Điều kiện để hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp;

Phần V. Chính sách mới về quản lý lao động, tiền lương và chế độ trợ cấp đối với người lao động.

Cuốn sách nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp các quy định mới nhất về lĩnh vực quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Hy vọng đây là một tài liệu quý và thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các giám đốc và doanh nhân.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả