Sản phẩm ĐInh Vân

sỉ măng khô điện biên

Giá sỉ: 120.000đ

04/08/2018

sỉ quả óc chó sìn hồ - lai châu

Giá sỉ: 95.000đ

04/08/2018

gạo nếp nương điện biên

Giá sỉ: 26.000đ

25/02/2018

gạo nếp cẩm điện biên

Giá sỉ: 30.000đ

19/01/2018

đậu xanh làm giá đỗ

Giá sỉ: 27.000đ

18/01/2018