Sản phẩm ĐInh Vân

gạo nếp cẩm điện biên

Giá sỉ: 28.000đ

16/02/2019

gạo nếp nương điện biên

Giá sỉ: 26.000đ

13/01/2019

sỉ măng khô điện biên

Giá sỉ: 120.000đ

04/08/2018

sỉ quả óc chó sìn hồ - lai châu

Giá sỉ: 95.000đ

04/08/2018

đậu xanh làm giá đỗ

Giá sỉ: 25.000đ

18/01/2018