Sản phẩm Phạm Thanh Products

cung cấp trà giá rẻ pha quán

Giá sỉ: 50.000đ

22/12/2017

buôn bán giao dịch cà phê

Giá sỉ: 90.000đ

22/12/2017

buôn bán giao dịch cà phê

Giá sỉ: 90.000đ

22/12/2017

trà và cà phê bỏ sỉ giá cạnh tranh

Giá sỉ: 55.000đ

22/12/2017

cung cấp trà đá bỏ mối sỉ

Giá sỉ: 45.000đ

22/12/2017

cung cấp trà pha quán bỏ sỉ quán

Giá sỉ: 55.000đ

25/10/2017

cung cấp đa dạng cà phê cho quán

Giá sỉ: 85.000đ

10/07/2017

cung cấp trà, cá phê mekong cao cấp

Giá sỉ: 60.000đ

10/07/2017

nguồn cà phê trà tốt cho quán

Giá sỉ: 90.000đ

09/07/2017

cà phê mekong tìm khách hàng mới

Giá sỉ: 85.000đ

19/03/2017

cà phê mekong tìm đại lý toàn quốc

Giá sỉ: 85.000đ

16/03/2017

cà phê mekong

Giá sỉ: 55.000đ

06/08/2016

cà phê mekong

Giá sỉ: 75.000đ

04/08/2016

phân phối trái cây miền tây

Giá sỉ: 30.000đ

28/06/2016