soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện, mẫu hợp đồng cụ thể

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 20/03/2017
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: 220.000đ

Chú ý: Webgiasi không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

kinh tế

Đồ Chơi & Giải Trí - Toàn quốc

74 sản phẩm 6 Theo dõi

Thông tin sản phẩm

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu

là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp

trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh

trong quá trình thực hiện giao dịch.

Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý,

Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: “ TÌM HIỂU KINH NGHIỆM SOẠN

THẢO VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (CÁC

MẪU HỢP ĐỒNG CỤ THỂ) ”.

Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ I. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ HỢP TÁC HOẠT ĐỘNG, HỢP TÁC KINH DOANH (Bao

gồm hợp đồng về hợp tác kinh doanh, liên doanh, chuyển nhượng vốn, góp vốn kinh doanh,

sang nhượng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng về đại lý môi giới,chuyển giao, chuyển

nhượng...)

Phần thứ II. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN (Bao gồm mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong

nước; Hợp đồng ngoại thương song ngữ...)

Phần thứ III. MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (Bao gồm mẫu hợp đồng về cung cấp dịch vụ, hợp

đồng về thuê, cho thuê, hợp đồng tín dụng,..)

Phần thứ IV. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Bao gồm hợp đồng về thử việc, tuyển lao động,

học nghề, đào tạo nghề, lao động thời vụ....)

Phần thứ V. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN (Bao gồm hợp

đồng về chuyển nhượng toàn bộ dự án, thuê làm trụ sở, văn phòng, tài sản bán đấu giá, phá

dỡ công trình, thi công nội thất....)

Phần thứ VI. KINH NGHIỆM SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế hoạt

động trong doanh nghiệp. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan

quản lý trong doanh nghiệp và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực soạn thảo các mẫu hợp đồng.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 520 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II/ 2016.

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả